Author(s): Sakshi Sanjay Patil., Pallavi Arjun Patil., Rutuja. R. Shah

Email(s): sakshipatil18rk@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5659.2023.00056

Address: Sakshi Sanjay Patil., Pallavi Arjun Patil., Rutuja. R. Shah
Anandi College of Pharmacy, Kalambe tarf Kale, Kolhapur.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 4,     Year - 2023


Cite this article:
Sakshi Sanjay Patil., Pallavi Arjun Patil., Rutuja. R. Shah. Overview on Emulgel and their marketed Formulations. Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2023; 13(4):330-2. doi: 10.52711/2231-5659.2023.00056
Recomonded Articles:

Author(s): Rahamat Unissa, P. Mahesh Kumar, Gella Sunil

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00005.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar R. B., Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishal Kumar, Attish Bhardwaj, Navdeep Singh, Kamya Goyal, Shammy Jindal

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00038         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Bhushan S Bhamare, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhil P. Mahalpure , Sheetal B. Gondkar , Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00014.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Saurabh Tiwari, Shweta Singh, Pushpendra Kumar Tripathi, Chetan Kumar Dubey

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00037.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Ch. Nagadev, M. Durga Srinivasa Rao, P. Venkatesh, D. Hepcykalarani, R. Prema

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradnya M. Khandagale, Bhushan Bhairav, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00010.8         Access: Open Access Read More

Author(s): J. Kasthuri, A. Cholarajan, R. Vijayakumar, P. Muthukumaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramodaganta, Ashok kumar P, Surendrabhoopathi. G, Suresh V. Kulakarni

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shankar B. Kalbhare, Mandar J. Bhandwalkar, Rohit K. Pawar, Abhirup R. Sagre

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00029.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja Sawant, Shreya Parkar, Prajackta Kegade, Akshay Gade

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00051.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaishnavi G. Gole, S. L. Patwekar, Ankush Doiphode, Ashwini Rode, Suleman Shaikh

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00037         Access: Closed Access Read More

Author(s): N. Krishna Veni, P. Yashwanthi, B. Hemalatha, K. Padmalatha

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00028         Access: Closed Access Read More

Author(s): Tushar. N. Sonawane, Rajesh. D. Ahire. Pradip. D. Dhangar, Dhananjay. D. Chaudhari

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00002         Access: Closed Access Read More

Author(s): A. A. Shinde, A. B. Velhal, P. D. Jadhav, V. K. Redasani

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00057         Access: Closed Access Read More

Author(s): A. V. Panval, B. P. Chaudhari, A. B. Velhal, V. K. Redasani

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00052         Access: Closed Access Read More

Author(s): Rahul Jodh, Mukund Tawar, Gaurav Mude, Hitesh Khodaskar, Karishma Kinekar

DOI: 10.52711/2231-5659.2023.00019         Access: Closed Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags