Author(s): Bhagyashri V. Aiwale, Bharatee P. Chaudhari, Atish B. Velhal, Vivekkumar K. Redasani

Email(s): bhagyashriaiwale1998@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00054

Address: Bhagyashri V. Aiwale*, Bharatee P. Chaudhari, Atish B. Velhal, Vivekkumar K. Redasani
YSPM’s Yashoda Technical Campus, Faculty of Pharmacy, Wadhe, Satara, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 4,     Year - 2022


Cite this article:
Bhagyashri V. Aiwale, Bharatee P. Chaudhari, Atish B. Velhal, Vivekkumar K. Redasani. A Review on in situ Gel of Gastro Retentive Drug Delivery System. Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2022; 12(4):314-0. doi: 10.52711/2231-5659.2022.00054
Recomonded Articles:

Author(s): Mohd. Yaqub Khan, Irfan Aziz, Imtiyaz Ahmad, Bipin Bihari, Hemant Kumar, Manju Panday

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dibyajyoti Saha, Milan Hait, Mayukh Jana, Suprodip Mandal, Utpal Jana

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishal Kumar, Attish Bhardwaj, Navdeep Singh, Kamya Goyal, Shammy Jindal

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00038         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar R. B., Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Ismail Hussain, Ravikumar, Narayanaswamy VB, Injamamul Haque, Mohibul Hoque

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00030.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Viral Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Aprajita Shifali, Pravin Kumar, Vinay Pandit

DOI: 10.5958/2231-5659.2021.00012.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Ch. Nagadev, M. Durga Srinivasa Rao, P. Venkatesh, D. Hepcykalarani, R. Prema

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sana Banu, Syeda Ayesha Farheen

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00015.8         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Bhushan S Bhamare, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita R. Indalkar, Nayana V. Pimpodkar, Puja S. Gaikwad, Anita S. Godase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhil P. Mahalpure , Sheetal B. Gondkar , Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00014.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod Patil, Someshwara Rao B, Suresh V Kulkarni, Basavaraj, Chetan Surpur , Anand Ammanage

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Vasavi, P. Naga Haritha, B. Chandrashekar

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00021.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Phalguna Yadagiri, Rama Rao Korapati

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ameena Samreen, Mohammed Riyaz, Amtul Asiya, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sonali S. Jaiswal, Shashikant D. Barhate

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00026.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan R. Vakhariya, Swati S. Talokar, V. R. Salunkhe, C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00008.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Praveen Chaudhari, Dhananjay More

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dr Y. Krishna Reddy, K. Satheesh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00001.6         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags