Author(s): S. D. Mankar, Shrutika Vikhe, Tanishka Pawar, S. B. Bhawar

Email(s): sdmankar655@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00044

Address: S. D. Mankar, Shrutika Vikhe, Tanishka Pawar, S. B. Bhawar
Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar - 413736.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
S. D. Mankar, Shrutika Vikhe, Tanishka Pawar, S. B. Bhawar. Current Perspective of Fungi - A Review. Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2022; 12(3):251-7. doi: 10.52711/2231-5659.2022.00044
Recomonded Articles:

Author(s): J. Kasthuri, A. Cholarajan, R. Vijayakumar, P. Muthukumaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shivani Sharma, Hitesh K. Dhamija, Bharat Parashar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C. Shivhare, U.D.Shivhare, Preeti Srivastav, K.G. Malviya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Abirami B.2, Kumar T, Saravanamuthu R.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Selvaraju, M. Vasanth, R. Rajarajan, V. Raghupathy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Konda Ravi Kumar, K.N.S. Karthik, P. Reshma Begum, Ch. M.M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): S.D. Mankar, Waditake Poonam, Prajakta Jejurkar

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00049         Access: Open Access Read More

Author(s): S. D. Mankar, Shrutika Vikhe, Tanishka Pawar, S. B. Bhawar

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00044         Access: Closed Access Read More

Author(s): Poonam Patil, Rutuja Shah, Anwar Shaikh, Smita Nayak, Vaidhun Bhaskar

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00040         Access: Closed Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags