Author(s): Doiphode Ankush R, Patwekar S. L., Guhade Namdev, Vaishnavi Gole, Ashwini Rode, Suleman Shaikh

Email(s): ankushdoiphode51@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5659.2022.00042

Address: Doiphode Ankush R*, Patwekar S. L., Guhade Namdev, Vaishnavi Gole, Ashwini Rode, Suleman Shaikh.
Department of Pharmaceutics. School of Pharmacy, SRTMU, Nanded. (431606)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
Doiphode Ankush R, Patwekar S. L., Guhade Namdev, Vaishnavi Gole, Ashwini Rode, Suleman Shaikh. A Overview on Nanoemulsion. Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2022; 12(3):239-4. doi: 10.52711/2231-5659.2022.00042
Recomonded Articles:

Author(s): Mohd. Yaqub Khan, Maryada Roy, Brijesh Kumar Saroj, Sudhakar Dubey, Vineet Kumar Sharma

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00019.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Neha Pinkalwar, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterjee, Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Phalguna Yadagiri, Rama Rao Korapati

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarika V. Khandbahale, Kanchan R. Pagar, Rupali. V. Khankari

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00018.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarika V. Khandbahale, Saudagar R. B.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita Kolhe, Praveen Chaudhari, Dhananjay More

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarika S. Lokhande

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00032.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinedu Fred Anowi, Uyai Umanah, A.U. Emezie, AU Utoh-Nedosa

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jain Honey, Batra Neha, Bairwa Ranjan, Srivastava Birendra, Anurag Thakur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swapnil R. Lahamage, Avinash B. Darekar, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaibhav S. Suryawanshi, Akshay R. Yadav, Rushikesh M. Birajdar, Nisha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Pramod A. Patil

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00009.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Shivani Sharma, Hitesh K. Dhamija, Bharat Parashar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gomathi S., Ambikapathy V. , Panneerselvam A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, A. B. Darekar

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00006.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Dibyajyoti Saha. Milan Hait

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags