Author(s): Niraj Kale, Sanket Rathod, Snehal More, Namdeo Shinde

Email(s): neerajkale2303@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00047

Address: Niraj Kale*, Sanket Rathod, Snehal More, Namdeo Shinde
GES’s Satara College of Pharmacy, Degaon, Satara, 415004 (M.S.) India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Niraj Kale, Sanket Rathod, Snehal More, Namdeo Shinde. Phyto-Pharmacological Profile of Wrightia tinctoria. Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2021; 11(4):301-8. doi: 10.52711/2231-5659.2021.00047
Recomonded Articles:

Author(s): Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00025.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Neha Pinkalwar, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterjee, Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.Vijaya Sri, Guda Santhoshini, D. Ravi Sankar, K.Niharika

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00005.X         Access: Open Access Read More

Author(s): S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Pramod Patil, Akshay Sutar, Shridhar Rasal, Dyaneshwar Surwase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Satheesh Kumar. G, Noorjahan, G. Sadhana Reddy, Syed Khundmeer Mujahid, T. Ashwini, V. Mahender Chary

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00041.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Shubham Jaiswal, Sarin A. Chavhan, Sushilkumar A. Shinde, N.K. Wawge

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00029.2         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra, Ruchi S. Shivhare, Sayan Dutta Gupta

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00006.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarmistha Rej, Madhurima Dutta, Shahid Jamal, Sumanta Das ,Sabyasachi Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinedu Fred Anowi, Uyai Umanah, A.U. Emezie, AU Utoh-Nedosa

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul P. Jadhav, Manohar D. Kengar, Omkar V. Narule, Vikranti W. Koli, Suraj B. Kumbhar

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rayate Yogita, Shaikh Samina, Sakhare Pooja, Gandhi Jyotsana

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00018.8         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags