Author(s): Yogita Chowdhary

Email(s): Yogitachowdhary85@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00044

Address: Yogita Chowdhary
Sanskar College of Pharmacy and Research, Ghaziabad-201001.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Yogita Chowdhary. Chemical Composition of Aegle marmelos: A Review. Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2021; 11(4):280-0. doi: 10.52711/2231-5659.2021.00044
Recomonded Articles:

Author(s): Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00025.5         Access: Open Access Read More

Author(s): K.Vijaya Sri, Guda Santhoshini, D. Ravi Sankar, K.Niharika

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00005.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Aashwini A. Gholkar, Yogesh P. Nikam, Krushna K. Zambare, Kavya V. Reddy, Akash D. Ghorpade

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00010.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul P. Jadhav, Manohar D. Kengar, Omkar V. Narule, Vikranti W. Koli, Suraj B. Kumbhar

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Usama Shoukath, Umama Shoukath, Salma Sultana, Mohammed Nayeem Uddin

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00014.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S. Dighe, Ravindra B. Saudagar, Ramesh S. Kalkotwar, D. A. Jain

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Yaqub Khan, Irfan Aziz, Imtiyaz Ahmad, Maryada Roy, Vikas Kumar Verma

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00031.4         Access: Open Access Read More

Author(s): D. D. Rishipathak, A. B. Kokate, K. S. Madhawai

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Kumar Sharma, Rajni G.P., Deepak Nathiya, Ashish Kumar Sharma

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00023.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Anitha Kumari, K.G. Lalitha, T. Venkatachalam, P. Kalaiselvi, M.G. Sethuraman

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Varshita Veerni Jaya Ratna, Monika Vempadapu, Raj kiran Kolakota, Vinodkumar Mugada

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00019.5         Access: Open Access Read More

Author(s): K.G. Malviya, U.D. Shivhare, Preeti Srivastav, S.C. Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sai Saran Thokada, Harsha Kandregula, Vinodkumar Mugada

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00042.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Anasuri Santhosh, Gutha Suma, D. Ramakka, S. Sankirthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prathap Kumar Kothapalli, S. Jagadeesh Sanganal, N. B. Shridhar, H.D. Narayanaswamy, M. Narayanaswamy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandeep B. Patil, Nilofar S.Naikwade, Chandrakant S. Magdum, Vikas B. Awale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pravin Kumar Rai, Ajay Saxena, Shikha Sharma, Priyanka Pandey, Ajay Meena, Anupam Srivatava, Kiran Srivastava

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00012.0         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags