Author(s): Shankar B. Kalbhare, Mandar J. Bhandwalkar, Rohit K. Pawar, Abhirup R. Sagre

Email(s): kirankal786@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00029.6

Address: Shankar B. Kalbhare1*, Mandar J. Bhandwalkar1, Rohit K. Pawar1, Abhirup R. Sagre2
1Department of Pharmaceutics, YSPM’s Yashoda Technical Campus, Faculty of Pharmacy, Wadhe Satara- 415001 Dist-Satara (M.S.) India.
2Department of Pharmacology, YSPM’s Yashoda Technical Campus, Faculty of Pharmacy, Wadhe Satara- 415001 Dist-Satara (M.S.) India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 10,      Issue - 3,     Year - 2020


Cite this article:
Shankar B. Kalbhare, Mandar J. Bhandwalkar, Rohit K. Pawar, Abhirup R. Sagre. Sodium Alginate cross-linked Polymeric Microbeads for oral Sustained drug delivery in Hypertension: Formulation and Evaluation. Asian J. Res. Pharm. Sci. 2020; 10(3):153-157. doi: 10.5958/2231-5659.2020.00029.6
Recomonded Articles:

Author(s): Lakshmi Prasanna J., Deepthi B., Rama Rao N.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar R. B., Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): AK Mohiuddin

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00004.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Yogita R. Indalkar, Nayana V. Pimpodkar, Puja S. Gaikwad, Anita S. Godase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sana Banu, Syeda Ayesha Farheen

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00015.8         Access: Closed Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Pramod Patil, Akshay Sutar, Shridhar Rasal, Dyaneshwar Surwase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod Patil, Someshwara Rao B, Suresh V Kulkarni, Basavaraj, Chetan Surpur , Anand Ammanage

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajendra Jangde

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Roshani Bhalerao, Akshay Patil, Dinesh Rishipathak, Sanjay Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00029.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Aduema W., Amah A. K, Wariso A.C

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Dasari Nirmala, Enjamuri Aslesha , M. Sudhakar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sourabh S. Baghel, Sonal Dangi, Prashant Soni, Priya Singh, Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Surekha Baghel, Bina Gidwani, Chanchal Deep Kaur

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00009.1         Access: Open Access Read More

Author(s): S. More, T. Ghadge, S. Dhole

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Yaqub Khan, Irfan Aziz, Imtiyaz Ahmad, Maryada Roy

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00029.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Ananta Choudhury, Tapan Kishor Nayak

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita S. Aher, Poonam R. Songire, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00031.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Lankesh P. Shewale, Sheetal B. Gondkar, Ravindra B. Saudagar, Avinash B. Dareker

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00028.X         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags