Author(s): Akshay R. Yadav, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum

Email(s): akshayyadav24197@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00028.4

Address: Akshay R. Yadav*, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum
Department of Pharmaceutical Chemistry, Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon, Maharashtra, India-415404.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 10,      Issue - 3,     Year - 2020


Cite this article:
Akshay R. Yadav, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum. Preparation and Evaluation of Antibacterial Herbal Mouthwash against Oral Pathogens. Asian J. Res. Pharm. Sci. 2020; 10(3):149-152. doi: 10.5958/2231-5659.2020.00028.4
Recomonded Articles:

Author(s): K.Vijaya Sri, Guda Santhoshini, D. Ravi Sankar, K.Niharika

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00005.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita V. Dalvi

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00025.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Aprajita Shifali, Pravin Kumar, Vinay Pandit

DOI: 10.5958/2231-5659.2021.00012.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Ch. Nagadev, M. Durga Srinivasa Rao, P. Venkatesh, D. Hepcykalarani, R. Prema

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Muhammed Jameel VP, Ravikumar, Narayanaswamy VB

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00017.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Akshay R. Yadav, Shrinivas K. Mohite, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00028.4         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Vasavi, P. Naga Haritha, B. Chandrashekar

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00021.8         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Niraj Kale, Sanket Rathod, Snehal More, Namdeo Shinde

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00047         Access: Open Access Read More

Author(s): Divya B., Sabitha P., Ravindra Reddy, M. Kranthi Kumar Reddy , B.Narasimha Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul P. Jadhav, Manohar D. Kengar, Omkar V. Narule, Vikranti W. Koli, Suraj B. Kumbhar

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S. Dighe, Ravindra B. Saudagar, Ramesh S. Kalkotwar, D. A. Jain

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swapnil R. Lahamage, Avinash B. Darekar, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Anitha Kumari, K.G. Lalitha, T. Venkatachalam, P. Kalaiselvi, M.G. Sethuraman

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.G. Malviya, U.D. Shivhare, Preeti Srivastav, S.C. Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Yaqub Khan, Irfan Aziz, Imtiyaz Ahmad, Maryada Roy, Vikas Kumar Verma

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00031.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Anubhav Dubey, Yatendra Singh

DOI: 10.52711/2231-5659.2021.00036         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags