Author(s): Ganesh R. Bharskar

Email(s): ganeshb7748@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00035.1

Address: Ganesh R. Bharskar
Department of Pharmacy, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 10,      Issue - 3,     Year - 2020


Cite this article:
Ganesh R. Bharskar. Review on Phytochemistry and Pharmacological Aspects of Pedalium murex Linn. Asian J. Res. Pharm. Sci. 2020; 10(3):183-188. doi: 10.5958/2231-5659.2020.00035.1
Recomonded Articles:

Author(s): S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Pramod Patil, Akshay Sutar, Shridhar Rasal, Dyaneshwar Surwase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Dayananda Bhoumik, Ram Kumar Sahu, Jaya Dwivedi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra, Ruchi S. Shivhare, Sayan Dutta Gupta

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00006.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja Sawant, Aloka Baghkar, Sanjukta Jagtap, Lina Harad, Anagha Chavan, Nilofar A. Khan, Rupali P. Yevale, Mohan K. Kale

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00031.0         Access: Closed Access Read More

Author(s): Chinedu Fred Anowi, Uyai Umanah, A.U. Emezie, AU Utoh-Nedosa

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Satheesh Kumar. G, Noorjahan, G. Sadhana Reddy, Syed Khundmeer Mujahid, T. Ashwini, V. Mahender Chary

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00041.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sarmistha Rej, Madhurima Dutta, Shahid Jamal, Sumanta Das ,Sabyasachi Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): R. Malathi S. Ahamed John, A.Cholarajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. D. Rishipathak, A. B. Kokate, K. S. Madhawai

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth Jupudi, Padmini K., Jaya Preethi P., Deepak Bharadwaj P.V.P., Vengal Rao P.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Usama Shoukath, Umama Shoukath, Salma Sultana, Mohammed Nayeem Uddin

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00014.0         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli.Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Santhosh. Anasuri, Gutha.Suma, Kasireddy.Swapna, E.Rajeshwari

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags