Author(s): Sarika V. Khandbahale, Kanchan R. Pagar, Rupali. V. Khankari

Email(s): kanchanpagar0803@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00018.3

Address: Sarika V. Khandbahale, Kanchan R. Pagar, Rupali. V. Khankari
R. G. Sapkal Institute of Pharmacy, Anjaneri, Nashik
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 9,      Issue - 2,     Year - 2019


Cite this article:
Sarika V. Khandbahale, Kanchan R. Pagar, Rupali. V. Khankari. Introduction to Enzymes. Asian J. Res. Pharm. Sci. 2019; 9(2):123-130. doi: 10.5958/2231-5659.2019.00018.3
Recomonded Articles:

Author(s): Saudagar R. B., Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Neha Pinkalwar, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterjee, Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh Sharma, Kushagra Nagori, Shubhang Agrawal, Vinay S. Verma, Hemendra Swarnakar, Sanjay Vaishnav, Md. Nazir, Nasim Khan, Ajay Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R. Mandake, Indrajit S. Patil, Omkar A Patil, Manoj M. Nitalikar, Shriniwas K Mohite

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00012.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Seema Thakur, Neha Srivastava

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00012.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhil P. Mahalpure , Sheetal B. Gondkar , Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00014.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Namdeo G. Shinde, Bhaskar N. Bangar, Sunil M. Deshmukh, Suyog P. Sulake, Dipak P. Sherekar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Phalguna Yadagiri, Rama Rao Korapati

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarika V. Khandbahale, Saudagar R. B.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anam Ilyas, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00009.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita B. Amane, Rajeshwar V. Chavan, Punam S. Desai, Sanmati D. Shete, Archana R. Dhole

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00028.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Yaqub Khan, Irfan Aziz, Imtiyaz Ahmad, Maryada Roy

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00029.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Ananta Choudhury, Tapan Kishor Nayak

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul Vikram Singh, Prabhakar Semwal, Taranjeet Kapoor

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swapnil R. Lahamage, Avinash B. Darekar, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarika V. Khandbahale, Kanchan R. Pagar, Rupali. V. Khankari

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00018.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Sai Saran Thokada, Harsha Kandregula, Vinodkumar Mugada

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00042.5         Access: Closed Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags