Author(s): Swati S. Talokar, Rohan R.Vakhariya

Email(s): rohanwakhariya@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00004.2

Address: Swati S. Talokar*, Rohan R.Vakhariya
Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon Tal Walwa Dist Sangli Maharashtra
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 7,      Issue - 1,     Year - 2017


Cite this article:
Swati S. Talokar, Rohan R.Vakhariya. Technology Transfer: - A Buzz Word in Pharmaworld. Asian J. Res. Pharm. Sci. 2017; 7(1): 18-22. doi: 10.5958/2231-5659.2017.00004.2
Recomonded Articles:

Author(s): Ismail Hussain, Ravikumar, Narayanaswamy VB, Injamamul Haque, Mohibul Hoque

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00030.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Mukesh Sharma, Kushagra Nagori, Shubhang Agrawal, Vinay S. Verma, Hemendra Swarnakar, Sanjay Vaishnav, Md. Nazir, Nasim Khan, Ajay Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swati S. Talokar, Rohan R.Vakhariya

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00004.2         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Thamarai Selvi, M. Senthil Kumar, R. Rajesh, T. Kathiravan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Viral Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod Patil, Someshwara Rao B, Suresh V Kulkarni, Basavaraj, Chetan Surpur , Anand Ammanage

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Sowmya, T. Ananthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Vijayabhaskar, Macharla Sravanprasad, Goli.venkateshwarlu, P. Suvarna Devi, K. Hemanth Kumar, J. Sunil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swati Rawat, Akhilesh Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Vasavi, P. Naga Haritha, B. Chandrashekar

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00021.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Kumar Samal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Thamarai Selvi, M. Senthil Kumar, T. Kathiravan, R. Rajesh, J. Megala, S. Sravani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita S. Aher, Poonam R. Songire, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00031.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Lankesh P. Shewale, Sheetal B. Gondkar, Ravindra B. Saudagar, Avinash B. Dareker

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00028.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Kumar Sharma, Rajni G.P., Deepak Nathiya, Ashish Kumar Sharma

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00023.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Anitha Kumari, K.G. Lalitha, T. Venkatachalam, P. Kalaiselvi, M.G. Sethuraman

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.52711/2231-5659 


Recent Articles
Tags