Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

Email(s): aarifali1810@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9

Address: D.M. Shinkar1*, Aarif S. Khatik1, R.B. Saudagar2
1Department of Pharmaceutics, R.G. Sapkal College of Pharmacy, Anjaneri, Nashik.
2Department of Pharmaceutical Chemistry, R.G. Sapkal College of Pharmacy, Anjineri, Nashik.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 3,     Year - 2016


Cite this article:
D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar. Liquisolid Technology :A Review. Asian J. Res. Pharm. Sci. 2016; 6(3): 161-166. doi: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9
Recomonded Articles:

Author(s): Lakshmi Prasanna J., Deepthi B., Rama Rao N.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajashri R. Kulkarni, Dipti G. Phadtare, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00019.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar R. B., Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Ismail Hussain, Ravikumar, Narayanaswamy VB, Injamamul Haque, Mohibul Hoque

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00030.8         Access: Open Access Read More

Author(s): AK Mohiuddin

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00004.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R. Mandake, Indrajit S. Patil, Omkar A Patil, Manoj M. Nitalikar, Shriniwas K Mohite

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00012.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Pramod Patil, Akshay Sutar, Shridhar Rasal, Dyaneshwar Surwase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod Patil, Someshwara Rao B, Suresh V Kulkarni, Basavaraj, Chetan Surpur , Anand Ammanage

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Roshani Bhalerao, Akshay Patil, Dinesh Rishipathak, Sanjay Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00029.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Sana Banu, Syeda Ayesha Farheen

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00015.8         Access: Closed Access Read More

Author(s): Shiba S. Morris, Jeyabalan G, A. K. Jha, Shekhar Verma, Yashwant Swarnkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Aduema W., Amah A. K, Wariso A.C

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Sourabh S. Baghel, Sonal Dangi, Prashant Soni, Priya Singh, Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags