Author(s): Sonam Soni, Pravin Kumar, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma

Email(s): mukesh.rcpsr@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Sonam Soni, Pravin Kumar, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma*
Rungta College of Pharmaceutical Sciences and Research, Kohka-Kurud Road, Bhilai- C.G. India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 4,     Year - 2014


Cite this article:
Sonam Soni, Pravin Kumar, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma. Significance of Indian Medicinal Plants used for Treatment of Dementia. Asian J. Res. Pharm. Sci. 4(4): Oct.-Dec. 2014; Page 202-205.
Recomonded Articles:

Author(s): Sonam Soni, Pravin Kumar, Vinay Sagar Verma, Mukesh Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Lakshmi Prasanna J., Deepthi B., Rama Rao N.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Saudagar R. B., Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Smita S. Aher, Vaishali D. Sangale, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00020.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Aashwini A. Gholkar, Yogesh P. Nikam, Krushna K. Zambare, Kavya V. Reddy, Akash D. Ghorpade

DOI: 10.5958/2231-5659.2020.00010.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul P. Jadhav, Manohar D. Kengar, Omkar V. Narule, Vikranti W. Koli, Suraj B. Kumbhar

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): R. Ramya, R. Sivasakthi, C. Senthilkumar, J. Anudeepa, N. Santhi , R. Venkata Narayanan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Raut Indrayani D., Bandgar Sandip A., Shah R. R., Chougule D.D.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Santhosh Anasuri, Gutha Suma, Kasireddy Swapna, Ramesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli.Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Santhosh. Anasuri, Gutha.Suma, Kasireddy.Swapna, E.Rajeshwari

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Yaqub Khan, Irfan Aziz, Imtiyaz Ahmad, Maryada Roy, Vikas Kumar Verma

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00031.4         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Vasavi, P. Naga Haritha, B. Chandrashekar

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00021.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaibhav S. Suryawanshi, Akshay R. Yadav, Rushikesh M. Birajdar, Nisha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Pramod A. Patil

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00009.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Monirul Islam, Ramanjaneyulu. J, Veeresh Babu. D, Mohibul Hoque, Narayana Swamy V.B

DOI: 10.5958/2231-5659.2015.00017.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Anasuri Santhosh, Gutha Suma, D. Ramakka, S. Sankirthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul P. Jadhav, Manohar D. Kengar, Nikita R. Nikam, Mangesh A. Bhutkar

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00044.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Vijay Singh Jatav, Jitendra Singh Saggu, Ashish Kumar Sharma, Santosh Kumar Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags