Author(s): S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas

Email(s): shivpharma007@gmail.com

DOI: Not Available

Address: S. S. Shuka1*, Bina Gidwani1, R. Pandey1, S. P. Rao1, V. Singh1, Amber Vyas2
1Columbia Institute of Pharmacy, Raipur (C.G.)
2 University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 2,      Issue - 1,     Year - 2012


Cite this article:
S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas. Importance of Pharmacovigilance in Indian Pharmaceutical Industry . Asian J. Res. Pharm. Sci. 2(1): Jan.-Mar. 2012; Page 04-08.
Recomonded Articles:

Author(s): S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Pramod Patil, Akshay Sutar, Shridhar Rasal, Dyaneshwar Surwase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra, Ruchi S. Shivhare, Sayan Dutta Gupta

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00006.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinedu Fred Anowi, Uyai Umanah, A.U. Emezie, AU Utoh-Nedosa

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Satheesh Kumar. G, Noorjahan, G. Sadhana Reddy, Syed Khundmeer Mujahid, T. Ashwini, V. Mahender Chary

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00041.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): D. D. Rishipathak, A. B. Kokate, K. S. Madhawai

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita R. Nikam, Rohan R. Vakhariya, Dr. C. S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00016.X         Access: Closed Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Ganesh B. Vambhurkar Asha M. Jagtap, Akshata S. Gavade, Manojkumar M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00043.7         Access: Closed Access Read More

Author(s): Usama Shoukath, Umama Shoukath, Salma Sultana, Mohammed Nayeem Uddin

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00014.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth Jupudi, Padmini K., Jaya Preethi P., Deepak Bharadwaj P.V.P., Vengal Rao P.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli.Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Santhosh. Anasuri, Gutha.Suma, Kasireddy.Swapna, E.Rajeshwari

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Santhosh Anasuri, Gutha Suma, Kasireddy Swapna, Ramesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Duvey Brijesh Kumar, Chand Subash, Parashar Bharat, Dharmesh Sharma, Dhamija Hitesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags