Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

Email(s): visitdj@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Sunity Singh1 and Himanshu Joshi2
1Shoolini University of Biotechnology and Management, Solan, H.P.
2Nitte Gulabhi Shetty Memorial Institute of Pharmaceutical Sciences, Paneer, Mangalore India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 3,     Year - 2011


Cite this article:
Sunity Singh, Himanshu Joshi. Diospyros kaki (Ebenaceae): A Review. Asian J. Res. Pharm. Sci. 1(3): July-Sept. 2011; Page 55-58.
Recomonded Articles:

Author(s): Mukesh Sharma, Kushagra Nagori, Shubhang Agrawal, Vinay S. Verma, Hemendra Swarnakar, Sanjay Vaishnav, Md. Nazir, Nasim Khan, Ajay Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. S. Shuka, Bina Gidwani, R. Pandey, S. P. Rao, V. Singh, Amber Vyas

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Gavarkar, Pramod Patil, Akshay Sutar, Shridhar Rasal, Dyaneshwar Surwase

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunity Singh, Himanshu Joshi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A. Sowmya, T. Ananthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinedu Fred Anowi, Uyai Umanah, A.U. Emezie, AU Utoh-Nedosa

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra, Ruchi S. Shivhare, Sayan Dutta Gupta

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00006.1         Access: Open Access Read More

Author(s): D.M. Shinkar, Aarif S. Khatik, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): D. D. Rishipathak, A. B. Kokate, K. S. Madhawai

DOI: 10.5958/2231-5659.2017.00032.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Satheesh Kumar. G, Noorjahan, G. Sadhana Reddy, Syed Khundmeer Mujahid, T. Ashwini, V. Mahender Chary

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00041.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): Yogita Rayate, Shital Shewale, Aishwarya Patil, Manojkumar Nitalikar, Shrinivas Mohite

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Usama Shoukath, Umama Shoukath, Salma Sultana, Mohammed Nayeem Uddin

DOI: 10.5958/2231-5659.2018.00014.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarika V. Khandbahale, Kanchan R. Pagar, Rupali. V. Khankari

DOI: 10.5958/2231-5659.2019.00018.3         Access: Closed Access Read More

Author(s): A. Elumalai, M. Chinna Eswaraiah, Karisha Madhavi Lahari, Hamed Ali Shaik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth Jupudi, Padmini K., Jaya Preethi P., Deepak Bharadwaj P.V.P., Vengal Rao P.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Goli.Venkateshwarlu, Ragya Eslavath, Santhosh. Anasuri, Gutha.Suma, Kasireddy.Swapna, E.Rajeshwari

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Soujanya Kumari, Ravi Kumar, Yamunappa, Pooja Shetty, Prathibha Suvarna, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5659.2016.00001.1         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Pharmaceutical Sciences (AJPSci) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences....... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231-5659 


Recent Articles
Tags